KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)
Loading...
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Liên hệ
Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.
tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)
  • Chia sẻ qua reddit bài:KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

MÔ TẢ CHI TIẾT

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.

1. Đối tượng cần làm (KBM)

2. Các căn cứ thực hiện 

3. Cơ quan thẩm định KBM

4. Giấy tờ cần thiết để lập KBM

5. Vết kế hoạch bảo vệ môi trường

Công ty TNHH môi trường Kaizen sẽ hướng dẫn các bước để lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) hoàn chỉnh

1. Các đối tượng cần phải lập (KBM)

- Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh:

+ Nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ).

+ Chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ)

+ Khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ

* (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

2. Các căn cứ thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Căn cứ các thông tư, nghị định và luật bảo vệ môi trường của Bộ tài nguyên môi trường;

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

+ Thông tư số 25/2019/TT- BTNMT.

...

3. Cơ quan ký duyệt KBM

+ Phòng Tài nguyên Môi trường Quận hoặc Uỷ ban nhân dân cấp Quận, Huyện: Cơ sở có quy mô thuộc cột 5 Phụ lục II Mục I và không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

+ Sở tài nguyên môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh: Cơ sở có quy mô, tính chất thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV Nghị định 40/2019/NĐ-CP

4. Giấy tờ cần thiết để lập DTM

+ Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh

+ Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật

+ Báo cáo khảo sát địa chất công trình

+ Bản vẽ vị trí khu đất

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể

+ Bản thể thoát nước mưa

+ Bản vẽ thoát nước thải

+ Bản vẽ bể tự hoại

+ Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

+ Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

Vị trí dự án

Điều kiện tự nhiên dự án

Nguyên liệu

5. Vết kế hoạch bảo vệ môi trường

+ Quý Khách hàng có nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay liên hệ với chúng tôi để được báo giá và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

+ Với đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm nhiều năm, công ty TNHH môi trường Kaizen đã tư vấn các phương án tối ưu cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng và đã nhận được quyết định phê duyệt báo cáo theo đúng tiến độ đề ra. 

1. Đối tượng cần làm (KBM)

2. Các căn cứ thực hiện 

3. Cơ quan thẩm định KBM

4. Giấy tờ cần thiết để lập KBM

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty TNHH  Môi Trường Kaizen để được tư vấn hướng dẫn chi tiết

Di Động: 0985 879 895 (Mr.Thanh)  0987 993 798 (Mr. Thân)

Emai: cskh@ekaizen.com.vn

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ xung hướng dẫn thi hành luật môi trường và quan trắc môi trường định kỳ...