ekaizen.com.vn
Loading...
Nghĩ khác - Làm khác

Nghĩ khác - Làm khác

Hiện thực hóa ước mơ của khách hàng bằng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của chúng tôi.
Nhanh chóng- hiệu quả -chất lượng

Nhanh chóng- hiệu quả -chất lượng

Chúng tôi tự hào đã hoàn thành nhiều Dự án một cách nhanh nhất để các Dự án hoạt động trước tiến độ.

VỀ CÔNG TY

Những kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu, Công ty Kaizen đã thực hiện nhiều dự án và luôn hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

TẦM NHÌN

Khẳng định vị thế công ty tại Việt Nam, vươn tầm thế giới.

SỨ MỆNH

Vì một tương lai xanh sạch đẹp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Lợi ích của khách hàng là sự sống còn của KAIZEN”.

VĂN HÓA CÔNG TY

"Tín-Tâm-Tầm-Tốc".

198

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

198

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

19

CHUYÊN GIA LÀM VIỆC

dự án

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI!

Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi là cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng và đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng chất lượng và tiến độ đã đề ra.

CHẤT LƯỢNG

Chất lượng công trình đảm bảo tốt nhất và phù hợp các tiêu chuẩn chung trong thiết kế, xây dựng.

UY TÍN

Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện dự án.

CHIẾN LƯỢC

Cung cấp các phương án, chiến lược đầu đủ cho khách hàng.

AN TOÀN

Luôn đặt an toàn lên hàng đầu trong quá trình thiết kế và xây dựng.

MÔI TRƯỜNG

Các dự án phù hợp với tiêu chuẩn về môi trường.

BẢO HÀNH - HẬU MÃI

Đảm bảo chất lượng công trình trong quá trình sử dụng.

Bạn Làm Việc Chăm Chỉ Chắc Chắn Bạn Sẽ Thành Công !

DỊCH VỤ

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...

BẢO TRÌ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI

Bảo trì (Maintenance) là gì? Thực chất của bảo trì trong nhà máy, xí nghiệp. Bảo trì (tiếng Anh: Maintenance) là hoạt động chăm sóc kĩ thuật, điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế một hoặc nhiều chi tiết hay cụm chi tiết máy...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP...

THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ xung hướng dẫn thi hành luật môi trường và quan trắc môi trường định kỳ...

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

Với đội ngũ chuyên gia lâu năm nhiều kinh nghiệm cùng các đơn vị liên kết uy tín, Chúng tôi đảm bảo mang đến cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất.
ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (IER)
 Chúng tôi liên kết cùng viện tài nguyên môi trường triển khai các dự án trọng điểm

VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (IER)

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
NLU

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

SỞ KHCN BÌNH DƯƠNG
SỞ KHCN BÌNH DƯƠNG

SỞ KHCN BÌNH DƯƠNG