LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)
Loading...
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Liên hệ
Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...
tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)
  • Chia sẻ qua reddit bài:LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

MÔ TẢ CHI TIẾT

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) chúng ta cần nắm được:

1. Các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

2. Các căn cứ thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

4. Giấy tờ cần thiết để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

5. Trình tự viết báo cáo DTM

Công ty TNHH môi trường Kaizen sẽ hướng dẫn các bước để lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) hoàn chỉnh.

Make the Most out of Your Writing Time with Planning (Not Plotting!) | The Writer's Cookbook

1. Các đối tượng cần phải lập báo cáo DTM

Khi chuẩn bị thực hiện dự án, các đối tượng đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II (Quy mô cấp Tỉnh) và phụ lục III (Quy mô cấp Bộ) của Nghị định 40/2019-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.

Các trường hợp phải lập lại đánh giá tác động môi trường, mặc dù dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó:

 + Tăng quy mô, công suất.

+ Thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường

+ Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng

 + Thay đổi địa điểm thực hiện

2. Các căn cứ thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

Căn cứ các thông tư, nghị định và luật bảo vệ môi trường của Bộ tài nguyên môi trường;

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

+ Nghị định 40/2019/NĐ - CP

...

3. Cơ quan thẩm định DTM

+ Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế duyệt hồ sơ DTM: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế.

+ Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

+ Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục III Nghị định 40/2019-NĐ-CP.

4. Giấy tờ cần thiết để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

+ Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh

+ Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật

+ Báo cáo khảo sát địa chất công trình

+ Bản vẽ vị trí khu đất

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể

+ Bản thể thoát nước mưa

+ Bản vẽ thoát nước thải

+ Bản vẽ bể tự hoại

+ Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

+ Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

 

Khảo sát thực địa dự án

Sơ đồ nhà xưởng

Nhà xưởng

5. Trình tự viết báo cáo DTM

* MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DTM

 

Với đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm nhiều năm, công ty TNHH môi trường Kaizen đã tư vấn các phương án tối ưu cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận về các vấn đề môi trường, hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng và đã nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng tiến độ đề ra.

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty TNHH  Môi Trường Kaizen để được tư vấn hướng dẫn chi tiết

Di Động: 0985 879 895 (Mr.Thanh)  0987 993 798 (Mr. Thân)

Emai: cskh@ekaizen.com.vn

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Theo quy định tại Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3). Kiểm kê khí nhà kính là một trong những nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP...