QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Loading...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Liên hệ
Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP...
tư vấn báo giá
 • Chia sẻ qua viber bài: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 • Chia sẻ qua reddit bài:QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Quy trình quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Điều 37 trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy trình quan trắc môi trường lao động được nêu rõ như sau:

 1. Trước khi triển khai thực hiện quan trắc môi trường lao động, các tổ chức, đơn vị đo kiểm môi trường làm việc phải chuẩn bị đầy đủ các máy móc thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh và hiệu chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.
 3. Thông báo trung thực với kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động (doanh nghiệp)
 4. Trường hợp kết quả đo kiểm quan trắc môi trường không đảm bảo, các cơ sở lao động phải thực hiện:
  • Thực hiện biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố độc hại, nguy hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các khu vực vị trí có môi trường lao động không đảm bảo.
  • Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Giải đáp câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quan trắc môi trường lao động

– Những đơn vị nào phải đo kiểm quan trắc môi trường lao động?

Các cơ quan, tổ chức, công ty, nhà máy trên mọi lĩnh vực: sản xuất và chế biến, các ngành chế tạo máy, tái chế kim loại, lắp ráp ô tô xe máy, linh kiện điện tử, may mặc – dệt nhuộm, lọc dầu, hóa phẩm, gỗ,… bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị và các ngành dịch vụ khác đều phải thực hiện quan trắc môi trường lao động và lập báo cáo quan trắc định kỳ.

Quan trắc MT công ty cơ khí

Quan trắc MT công ty điện tử

Quan trắc môi trường văn phòng

– Nếu không quan trắc môi trường định kỳ sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo khoản 3 Điều 26 tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP vừa mới được ban hành: phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thực hiện hoặc thực không đúng, không đầy đủ những quy định về quan trắc môi trường trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.

– Doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ bao nhiêu lần trong một năm? (Tần suất quan trắc môi trường định kỳ)

Theo khoản 2 Điều 7 tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp (người sử dụng lao động) phải thực hiện đo kiểm quan trắc môi trường lao động định kỳ và lập báo cáo đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiệu yếu tố nguy hại, đồng thời cam kết thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt tối thiểu 01 lần/ năm.

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty TNHH  Môi Trường Kaizen để được tư vấn hướng dẫn chi tiết

Di Động: 0985 879 895 (Mr.Thanh)  0987 993 798 (Mr. Thân)

Emai: cskh@ekaizen.com.vn

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường được xác định là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể...

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Để làm được báo cáo đánh giá tác động môi trường chúng ta cần nắm được...

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vận hành thử nghiệm: là  quá trình hoạt động để đánh giá sự phù hợp  và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình xử lý chất thải) ...

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BCCTBVMT)

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm. Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau...

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Để đánh giá được Dự án có khả năng gây ra các tác động tiêu cực cho môi trường trong quá trình thực hiện hay không.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ xung hướng dẫn thi hành luật môi trường và quan trắc môi trường định kỳ...